Samospráva

Majetková komisia

volebné obdobie 2018 -2022

a) predseda: JUDr. Rastislav Stašák
b) členovia - poslanci: MUDr. Peter Bizovský, MPH, Mgr. Filip Lampart
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: PhDr. Ľuboš Tomko, Ing. Aleš Solár, Mgr. Mária Fabianová, Ing. Anna Hrebíková, JUDr. Katarína Železníková, Mgr. Štefan Žid

Publikované: 7.2.2019 | Aktualizácia: 8.2.2019

Partneri

Partnerské mestá