Online služba RSS

RSS Vám umožňuje rýchly a jednoduchý odber noviniek a ďaľších aktuálnych informácií súvisiacich s mestom Stará Ľubovňa. Na prácu s RSS kanálmi je určený špeciálny softvér, ktorý sa označuje RSS čítačka. RSS čítačka môže byť priamo zabudovaná do Vášho prehliadača, môže sa jednať o samostatný program, prípadne môžete využiť web aplikáciu poskytujúcu túto funkčnosť.

RSS kanál články - komplet RSS kanál články - komplet

Nastavenia cookies