Samospráva

Územný plán mesta

K stiahnutiu

Zmeny a doplnky č.1

K stiahnutiu

Zmeny a dopnky č. 2 - návrh

K stiahnutiu

Publikované: 13.11.2013 | Aktualizácia: 8.7.2019

Partneri

Partnerské mestá