Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 302/2012 17.6.2013 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - pozemky Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 36022047  249 513,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 299/2012 15.5.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) v súvislosti so stavbou... Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 298/2012 15.5.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluve (kúpnej zmluvy) - pozemok, názov stavby: "Stará Ľubovňa -... Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2012 15.5.2013 ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TREI Reál Estate Stará Ľubovňa s. r. o. 46164774   
Detail Zmluva Odberateľská 191/2012 9.4.2013 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Mgr. Ján Alexík, Magdaléna Alexíková, Ing. Slavomír Reľovský, Mgr. A. Reľovská   1 302,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 279/2012 14.3.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0128/5300/2013 Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 284/2012 22.2.2013 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Obyvatelia domu - v zastúpení Ing. Marek Murcko   1,70 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 293/2012 22.1.2013 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa pozemku Ing. Edita Kaffková   2 865,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 282/2012 17.1.2013 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práve k častiam pozemkov Ing. Igor Firment a Ing. Viera Firmentová   320,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 253/2012 16.1.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena v súvislosti s výstavbou stavby: "Plynofikácia areálu ČOV... Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 301/2012 10.1.2013 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - odberné miesto: Podsadek 28, SĽ Východoslovenská distribučná, a. s.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 300/2012 10.1.2013 Zmluva o vklade majetku - teplovodný kanál SO-06 na Ul. za vodou, sídlisko Východ v Starej... SLOBYTERM, s. r. o.   97 676,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 420/2010 8.1.2013 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 420/2010 - "Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa" KORING, s. r. o.   2 695,35 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 281/2012 8.1.2013 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Michal Firment a Helena Firmentová   894,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 k zmluve 198/2009 3.1.2013 Dodatok č. 2/DZ221101201460103 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Z2211012014601 - projekt "ZŠ... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Odberateľská 283/2012 3.1.2013 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva - pozemky Ing. Igor Firment, Ing. Viera Firmentová, JUDr. Slavomír Firment, Ing. Jarmila Firmentová    
Detail Zmluva Odberateľská 294/2012 28.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - DOaS Družba, Letná 6, SĽ Verejnoprospešné služby, p. o.   1 992,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 77/2012 28.12.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 77/2012 Šlosár Miroslav    
Detail Zmluva Dodávateľská 297/2012 28.12.2012 Poistná zmluva č. 8003049861 - Živelné poistenie - Kompostáreň Stará Ľubovňa ČSOB Poisťovňa, a. s.   2 606,64 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 265/2012 20.12.2012 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 265/2012 - prevod výlučného vlastníckeho práva k... ALEA INVEST, s. r. o.    
Nastavenia cookies