Zmluva č. 299/2012

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Dodávateľská
Číslo: 299/2012    
Predmet : Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) v súvislosti so stavbou "Stará Ľubovňa - Sedliacke sídlo, trafostanica, VN prípojka a rozšírenie NN siete" 
Partner: Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO:
Adresa: Mlynská 31, Košice
Dátum zverejnenia: 15.5.2013 
Dátum uzavretia zmluvy: 11.3.2013 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Zmluva 299/2012, Veľkosť: 1.22 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies