Oddelenie správy majetku mesta

Vedúci oddelenia: Mgr. Štefan Žid
II. poschodie, č. kancelárie: 308,

tel.: 052/43 15 215, mobil: 0911 624 834,
e-mail: 
smm@staralubovna.skstefan.zid@staralubovna.sk

 

Referent majetkovo-právnej agendy - Ing. Valéria VilčinskáII. poschodie, č. kancelárie: 306,

t. č.: 052/43 15 233 , e-mail: valeria.vilcinska@staralubovna.sk

  • Prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta

Referent evidencie majetku a nájomných vzťahov - Tatiana Židovská, II. poschodie, č. kancelárie: 315,

t. č.: 052/43 15 265 , e-mail: tatiana.zidovska@staralubovna.sk

  • Prenájom nebytových priestorov na Nám.gen.Štefánika č. 6

Referent nájomných vzťahov - Mgr. Monika Hetešová, II. poschodie, č. kancelárie: 315,

t. č.: 052/43 15 265 , e-mail: monika.hetesova@staralubovna.sk

  • Prenájom nebytových priestorov - OD Družba, Dom kultúry, Nám. sv. Mikuláša a iné nebytové priestory vo vlastníctve Mesta

Referent správy budova - Vladimír Bača - mobil: 0917 128 422

  • Nahlasovanie porúch v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta

Koordinátor aktivačných pracovníkov - Peter Husár - mobil: 0910 483 102