Samospráva

Oddelenie vnútornej správy a služieb obyvateľstvu

Vedúca oddelenia: JUDr. Katarína Železníková
II. poschodie, č. kancelárie: 316,
tel.: 052/43 15 223, mobil: 0903 623 017,
e-mail: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

 

Právnik - JUDr. Peter Lompart, II. poschodie, č. kancelárie: 317,

t. č.: 052/43 15 230, e-mail: peter.lompart@staralubovna.sk

  • Vybavuje sťažnosti, petície a zhromaždenia v rámci platnej legislatívy.
  • Vedie konanie o priestupkoch a vypracováva rozhodnutia.
  • Vedie a vybavuje exekučné príkazy.
  • Vedie a rieši personálnu agendu MsÚ a osobné spisy zamestnancov.
  • Vedie a vybavuje žiadostí o prijatie do zamestnania.

Referent podateľne a registratúry - Jana Vaščáková, prízemie, č. kancelárie: 106,

t. č.: 052/43 15 269, e-mail: jana.vascakova@staralubovna.sk

Referent podateľne a registratúry - Ľudmila Urdová, prízemie, č. kancelárie: 105,

t. č.: 052/43 15 111, 052/43 212 06, 052/43 212 45, 052/43 212 56, e-mail: podatelna@staralubovna.sk

Referent podateľne a registratúry - Helena Repková, prízemie, č. kancelárie: 105,

t. č.: 052/43 15 111, 052/43 212 06, 052/43 212 45, 052/43 212 56, e-mail: podatelna@staralubovna.sk

  • Osvedčuje listiny a podpisy na listinách v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
  • Vydáva rybárske lístky v zmysle zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

 

Publikované: 3.6.2015 | Aktualizácia: 5.8.2019

Partneri

Partnerské mestá