Oddelenie vnútornej správy a služieb obyvateľstvu

 

Vedúca oddelenia: JUDr. Katarína Železníková
II. poschodie, č. kancelárie: 316,
tel.: 052/43 15 223, mobil: 0903 623 017,
e-mail: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

 

Právnik - Mgr. Romana Macková, II. poschodie, č. kancelárie: 317,

t. č.: 052/43 15 230, e-mail: romana.mackova@staralubovna.sk

 • Vedie konanie o priestupkoch a správne konanie.
 • Rieši problematiku individuálnych pracovnoprávnych vzťahov.
 • Vybavuje exekučné konania.
 • Vybavuje sťažnosti, petície a zhromaždenie v rámci platnej legislatívy.

 

Referent podateľne a registratúry / 1. kontakt - prízemie 

Ľudmila Urdová

t. č.: 052/43 15 111, e-mail: podatelna@staralubovna.sk

Danka Antalová 

t. č.: 052/43 15 111, e-mail: danka.antalova@staralubovna.sk

Renáta Stempová

t. č.: 052/43 15 269, e-mail: renata.stempova@staralubovna.sk

 • Vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
 • Zabezpečuje činnosti podateľne, registratúry a registratúrneho strediska.
 • Vykonáva priamy stak s poštovým úradom.

 

Referent registra obyvateľstva - Katarína Pavelčáková, I. poschodie, č. kancelárie: 223

t. č.: 052/43 15 232, e-mail: katarina.pavelcakova@staralubovna.sk

 • Zabezpečuje spracovanie oznámení o zmene stavu občanov, narodení dieťaťa, úmrtí občanov mesta a vykonáva evidenciu hlásenia pobytu občanov: prihlasovanie k trvalému, prechodnému pobytu, zmenu trvalého pobytu, zrušenie trvalého, prechodného pobytu, odhlásenie z trvalého pobytu, ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia, ohlásenie pobytu v zahraničí.
 • Vydáva potvrdenie o pobyte občanov.
 • Vykonáva úkony spojené s evidenciou súpisných a orientačných čisel.
 • Zodpovedá za aktualizáciu a vedenie stáleho zoznamu voličov a za evidenciu vydaných voličských, resp. hlasovacích preukazov.

 

 

Nastavenia cookies