Matričný úrad

Matričný úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

prízemie, č. dverí 108

tel.kontakt: 052/43 15 260

Mgr. Mária Židová, maria.zidova@staralubovna.sk

Mgr. Monika Matoľáková, monika.matolakova@staralubovna.sk

Bc. Ivana Hanečáková, ivana.hanecakova@staralubovna.sk 

  • osobitná matrika
  • úmrtná matrika
  • sobášna matrika
  • rodná matrika

 

Nastavenia cookies