Matričný úrad

1. Mgr. Mária Grešová

prízemie, č. dverí 109

tel.kontakt: 052/43 15 262

e-mail: maria.gresova@staralubovna.sk

  • osobitná matrika
  • úmrtná matrika
  • sobášna matrika

2. Bc. Mária Karaffová

prízemie, č. dverí 108

tel. kontakt: 052/43 15 260

e- mail: maria.karaffova@staralubovna.sk

 

3. Mgr. Mária Židová

prízemie, č. dverí 108

tel.kontakt: 052/43 15 260

e-mail : maria.zidova@staralubovna.sk

  • rodná matrika

 

Nastavenia cookies