Mestský úrad

Úradné hodiny

 
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok

8.00 - 15.00

Matričný úrad - nestránkový deň

Piatok 8.00 - 13.30
Obedňajšia prestávka
(Po - Pia)
11.30 - 12.30

 

Identifikačné údaje:

IČO: 00330167

DIČ: 2020698812

Bankové spojenie: VÚB 12225-602/0200

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602