Samospráva

Mestský úrad

Úradné hodiny

 
Pondelok8.00 - 15.00
Utorok8.00 - 15.00
Streda8.00 - 16.30
Štvrtok8.00 - 15.00
Piatok8.00 - 13.30

Identifikačné údaje:

IČO: 00330167

DIČ: 2020698812

Bankové spojenie: VÚB 12225-602/0200

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

Partneri

Partnerské mestá