Tlačivá žiadostí a podaní

 Na základe zníženia administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb, nie sú tieto osoby povinné predkladať niektoré výpisy, resp. prílohy k jednotlivým žiadostiam, a to konkrétne:

  • Výpis z obchodného registra
  • Výpis zo živnostenského registra
  • Výpis z registra právnických osôb, podnikateľov
  • Výpis z katastra nehnuteľností (t.j. list vlastníctva)
  • Výpis z registra trestov
  • Potvrdenie o návšteve školy

Nastavenia cookies