Sociálne služby a pomoc

Celkový počet bytov samosprávy : 195

Počet prenajímaných bytov samosprávy :195  

Počet voľných bytov k 30.6.2019 : 0  

Počet žrebovaných bytov : 88  

Počet pridelených bytov : 107

Nastavenia cookies