Pomoc Ukrajine

22.3.2022

201710250932270.erb-sl-f

 

 

 

Pre potreby poskytnutia základneho sociálneho poradenstva,  zabezpečenia potravín, šatstva, hygienických potrieb, pomoci pri vybavovaní hmotnej núdze, resp. riešenia iných záležitostí utečencom z Ukrajiny nachádzajúcim sa na území nášho mesta, kontaktuje prosím terénnych sociálnych  pracovníkov  Mesta Stará Ľubovňa na t. č.  0902 136 539,  0902 136 536, resp. e-mail: tsp.staralubovna@gmail.com.

10.3.2022

202203100703530.min-vnutra

DOČASNÉ ÚTOČISKO - VYBAVENIE AJ POMOCOU ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA

Od 9.3.2022 sa môžu utečenci registrovať aj elektronickou formou:
➡ pomocou QR kódu alebo
➡ prostredníctvom internetových odkazov: https://portal.minv.sk/.../ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA
ℹ️ĎALŠÍ POSTUP:
❗ Po vyplnení elektronického formulára „Registrácia dočasného útočiska“ je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra.
➡ Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície.
➡ Formulár je k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine a angličtine.
➡ V prípade maloletej osoby „vyhlásenie cudzinca“ za dieťa podáva zákonný zástupca.
➡ Následne sa s cudzincami uskutočnia ďalšie administratívne úkony súvisiace s registráciou. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie.
❗Formulár je elektronické vyhlásenie cudzinca žiadajúceho o dočasné útočisko. Neslúži na rezerváciu termínu na príslušnom pracovisku.
ℹ️ Ďalšie užitočné informácie aj s preklikom na registračný formulár TU:
ℹ️ KDE možno požiadať o dočasné útočisko:
➡ na veľkokapacitnom centre Humenné a Michalovce (Po vybavení ponúkame odvoz do ubytovacích zariadení vo vnútrozemí.)
➡ na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Prešov, Ružomberok)
➡ v prípade, ak už majú utečenci zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení je zverejnená na https://www.minv.sk/?uradne-hodiny-ocp-pz.
➡ na oddelení azylu v Humennom (ak cudzinec nedisponuje dokladmi)
➡Všetky uvedené pracoviská pracujú nepretržite.

 

9.3.2022

Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR a na základe žiadosti a pokynov Okresného úradu v Starej Ľubovni, odboru krízového riadenia prosíme všetky subjekty (FO, PO) poskytujúce ubytovanie utečencom z Ukrajiny, resp. iných štátov na území mesta Stará Ľubovňa o hlásenie počtu ubytovaných utečencov a miesto ich ubytovania, a to na adresu mesto@staralubovna.sk.

Ďakujeme

7.3.2022

200611211007560.icon-slovakia_flag

Slovenská republika poskytuje DOČASNÉ ÚTOČISKO štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinných príslušníkom.

Slovenská republika pomáha obetiam!

 

02.03.2022

202203021554400.mzv-sr

 UKRAJINA - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

K stiahnutiu

201710250932270.erb-sl-f

 

 

 

Na pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou sa spájajú aj ľudia na území nášho mesta, ktorí organizujú zbierky:

- 26.2.2022 - 4.3.2022 od 14:00 h do 22:00h, miesto: Bururu pub, Garbiarska 1, 064 01 Stará Ľubovňa,

- pracovné dni od 8:00 h do 15:00 h, miesto: Spišská katolícka charita, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa (3. poschodie). Zbierajú hlavne trvanlivé potraviny, minerálku a hygienické potreby všetkého druhu.


Obyvateľov mesta (okresu), ktorí sú ochotní poskytnúť ubytovanie ľuďom utekajúcim pred vojnou prosíme, aby informácie týkajúce sa kapacity a možného časového obdobia ubytovania zasielali na mesto@staralubovna.sk.

202203020830300.logo-ua-gov-sk

 

Všetky najpotrebnejšie informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko nájdete na www.ua.gov.sk

202203020828180.pomoc-ukrajine

 

Taktiež je možné ponúknuť súkromné ubytovanie prostredníctvom webovej stránky https://pomocpreukrajinu.sk/sk.

202010010813500.statny-znak-sr

 

 

Vláda SR s platnosťou od soboty 26.2.2022 od 12:00 h Uznesením č.142/2022 vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie SR. Súvisí to s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý spôsobuje ozbrojený konflikt na Ukrajine.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies