Parkovanie v meste

Aktuálne informácie nájdete na: https://www.staralubovna.sk/item/parkovanie-v-centre-mesta-bude-regulovane-od-zaciatku-augusta/

Základné informácie k regulovaniu parkovania v centrálnej zóne mesta

Mesto Stará Ľubovňa zavádza od 3. 8. 2020 reguláciu (spoplatnenie) parkovania v centrálnej zóne mesta. Hlavným dôvodom je snaha o zlepšenie celkovej dopravnej situácie v meste a skutočnosť, aby si občan alebo návštevník, ktorý nevyhnutne potrebuje parkovať, našiel parkovacie miesto bez problémov. 

Mesto plánuje príjem z poplatkov za parkovanie investovať do rozvoja infraštruktúry v meste, a to rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, podpory cyklodopravy či prípadného rozšírenia spojov mestskej autobusovej dopravy.

Regulovanie parkovania by v konečnom dôsledku mohlo pomôcť postupne znížiť intenzitu dopravy v centrálnej zóne a zlepšiť životné prostredie a zdravie obyvateľov tým, že časť vodičov, nielen domácich, zvolí alternatívny spôsob dopravy do centra mesta, či už to bude pešo, na bicykli alebo autobusom. 

Mesto vo Všeobecne záväznom nariadení č. 64 definovalo 5 zón regulovaného parkovania v meste. Tieto zóny boli definované z dôvodu, aby obyvatelia bývajúci v týchto zónach neboli diskriminovaní voči ostatným obyvateľom mesta, kde sa parkovanie aktuálne nereguluje. Budú si tak môcť za administratívny poplatok vo výške 10 € kúpiť tzv. rezidentskú kartu na 1 rok.

Parkovanie bude spoplatnené od pondelka do piatku, od 7.00 do 16.00 h. Parkovanie bude bezplatné v dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov, okrem času konania Ľubovnianskeho jarmoku a príležitostných trhov.

Nastavenia cookies