12.6.2020

Parkovanie v centre mesta bude regulované od začiatku augusta

Klesajúci počet nakazených koronavírusom, no predovšetkým rozhodnutie Vlády SR o nepredĺžení núdzového stavu sú hlavnými faktormi opätovného spustenia aktivít súvisiacich s regulovaním parkovania v širšom centre mesta Stará Ľubovňa. To napokon vstúpi do platnosti 3. augusta 2020.

Pandémia šíriaceho sa vírusu COVID-19 zmenila pôvodné plány samosprávy spoplatniť parkovanie v centrálnej zóne mesta už od 1. apríla 2020. Na aprílovom rokovaní Mestského zastupiteľstva sa však poslanci dohodli na znení uznesenia o zmene účinnosti Všeobecne záväzného nariadenie č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa na termín neurčitý, viazaný na skončenie núdzového stavu vyhláseného Vládou SR. Vzhľadom na prijaté uznesenie Vlády SR č. 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav končí od dňa 14.6.2020, a preto samospráva opäť iniciovala aktivity zamerané na zavedenie regulácie do praxe.

Od pondelka, 15. júna 2020 bude znovu spustená možnosť online registrácie cez zverejnený formulár na webovom sídle Mesta na zakúpenie rezidentských a ročných parkovacích kariet. Od 1. júla 2020 bude možné registrovať sa aj priamo na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, a to na pracovisku 1. kontaktu v čase úradných hodín. Poplatky spojené s registráciou bude možné uhradiť v pokladni Mestského úradu, prostredníctvom internet bankingu alebo priamo na účet Mesta. Pre vydanie jednotlivých typov parkovacích kariet je však potrebné splniť stanovené podmienky a mať voči samospráve uhradené všetky záväzky. Samotné regulované parkovanie vstúpi do platnosti prvým pracovným augustovým dňom čiže v pondelok 03. augusta 2020.

Mesto bude na základe schváleného VZN č. 64 rozdelené do 5 zón regulovaného parkovania, ktoré majú zabezpečiť nediskrimináciu obyvateľov žijúcich v centrálnej časti voči ostatným obyvateľom mesta mimo spoplatnenej zóny. Rezidenti si budú môcť za administratívny poplatok vo výške 10 € na jedno vozidlo kúpiť rezidentskú kartu na obdobie 1 roka (365 kalendárnych dní od registrácie karty). Ostatní obyvatelia mesta, podnikatelia, spoločnosti, ale aj jednotlivci s trvalým pobytom mimo Starej Ľubovne budú môcť získať ročné parkovacie karty s rovnakou dĺžkou platnosti, a to 365 dní, v zmysle platného cenníka. Tí, ktorí si parkovacie karty vybavili už v období pred alebo počas núdzového stavu sa však nemusia obávať, karta je platná odo dňa platnosti regulovaného parkovania.

Vodiči budú môcť využiť možnosť jednorazovej úhrady parkovného, ktorého výška sa líši v závislosti od zvoleného spôsobu zakúpenia lístka, či už prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS parking alebo parkovacích lístkov dostupných vo vybraných predajniach. Parkovanie bude spoplatnené od pondelka do piatku, od 7.00 do 16.00 h, pričom bezplatné bude v dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov, okrem času konania Ľubovnianskeho jarmoku a príležitostných trhov.

Viac informácií nájdete na: https://www.staralubovna.sk/parkovanie/

Publikované: 12.6.2020 | Aktualizácia: 12.6.2020 | Zobrazené: 2220

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies