Profil verejného obstarávateľa

Na základe zmeny zákona č. 343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vyhlasovaní zákaziek prostredníctvom elektronickej platformy, verejný obstarávateľ informuje, že zákazky bude zverejňovať na svojom profile prostredníctvom webového sídla úradu pre verejné obstarávanie na stránke:

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=Mesto+Star%C3%A1+%C4%BDubov%C5%88a&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Nastavenia cookies