Profil verejného obstarávateľa

Na základe zmeny zákona č. 343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vyhlasovaní zákaziek prostredníctvom elektronickej platformy, verejný obstarávateľ informuje, že zákazky bude zverejňovať na svojom profile prostredníctvom webového sídla úradu pre verejné obstarávanie na stránke:

 

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies