Zákazka s nízkou hodnotou

31.3.2020

Rekonštrukcia futbalových šatní – Stará Ľubovňa – I. etapa

Realizované v rámci projektu "Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa", na základe schválenej záväznej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“


27.3.2020

Cyklodoprava


6.3.2020

Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu v Starej Ľubovni

Realizované s finančnou podporou Ministerstva financií Slovenskej republiky (podľa § 2 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR na rok 2019)