Samospráva

Podlimitné zákazky11.4.2018

Pasáž14.12.2015

Svetelnotechnické meranie v rámci projektu Modernizácia VO Stará Ľubovňa - Vyhodnotenie

Predmetom zákazky je vypracovanie svetelnotechnického merania (záverečného merania) pre projekt s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa“, s kódom v ITMS: 25120220534, a to v zmysle požiadaviek výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Partneri

Partnerské mestá