29.5.2021

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania verejnú súťaž na stavebné práce pod názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191 , kde si plní aj svoju informačnú povinnosť

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ vyhlásil predmetnú zákazku prostredníctvom systému EVO, ktorí je vedený a spravovaný Úradom pre verejné obstarávanie, preto odporúčame všetkým uchádzačom oboznámiť sa s vyššie uvedeným systémom.Publikované: 29.5.2021 | Aktualizácia: 29.5.2021 | Zobrazené: 549

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies