Samospráva

Zákazka s nízkou hodnotou

10.11.2017

Geodeticko - kartografická činnosť

Výzva na zákazku s nízkou hodnotou na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na poskytnutie služby na zákazku s názvom „Geodeticko-kartografická činnosť“, pre Mesto Stará Ľubovňa.
28.7.2017

Doplnenie kamerového systému

Výzva na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na stavebné práce na zákazku s názvom „Doplnenie kamerového systému“, v rámci projektu „VI. Etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality" pre Mesto Stará Ľubovňa .19.6.2017

Staviame-jazdíme-spoznávame

Výzva na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na stavebné práce na zákazku s názvom „Staviame-jazdíme-spoznávame“, v rámci projektu „Staviame-jazdíme-spoznávame – INT/ET/PO/1/I/B/0084 pre Mesto Stará Ľubovňa.


13.6.2017

Dizajn vizualizácie výstavnej expozície

Návrh vizualizácie výstavnej expozície pre plánované výstavy na podporu rozvoja cestovného ruchu zameraného na singletraily v prírodnom prostredí v rámci mikroprojektu „Staviame-jazdíme-spoznávame“. Výstavy sa budú konať v Hradci Králové, v Katowiciach a v Lodzi.
Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle spracovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 500 € vrátene DPH.
Maximálna rozloha výstavnej expozície, ktorá je predmetom vizualizácie je 50 m2, výška max 3 m.
Návrh musí obsahovať:
• elektrické pripojenie 220 V vrátane umiestnenia TV, projektora a mobilu,
• umiestnenie trojrozmernej makety, ktorej súčasťou je: cyklistická trasa modelovaná ako horský terén – koberec (imitácia trávy), 2 pevne ukotvené stojany na horské bicykle, na ktorých bude možné na mieste bicyklovať, prírodné prvky – stromy, kríky, kvety v kvetináčoch, vodná plocha, imitácia lesnej zveri z oblasti karpatskej fauny...
• umiestnenie pultov na uloženie propagačných materiálov vrátane 8 stoličiek pre obsluhu,
• umiestnenie 2 krát sedenia (stôl, 4 kreslá) na diskusiu s návštevníkmi,
• zázemie oddelené od priestoru prístupného pre návštevníkov, v ktorom obstarávateľ bude mať uložené zásoby a osobné veci,
• umiestnenie bannera v rozmeroch 3 m výška a 2 m šírka,
• návrh nápisov musí byť trojjazyčný – slovensko-poľsko-anglický,
• doplnky návrhu: návrh kostýmov pre obsluhu, návrh dizajnu občerstvenia, umiestnenie osvetlenia,
• expozícia musí byť zložiteľná z dôvodu jej prepravy na objem cca skriňová AVIA, systém skladania musí byť navrhnutý tak, aby vydržal minimálne po dobu 5 rokov, pričom sa počíta, že sa bude rozkladať 4 krát ročne,

Vyhotovenie návrhu:
• 4 krát vo farebne tlačenej forme, v 3D vizualizácii, rozmer min. A3,
• 1 krát v elektronickej verzii (CD, USB)
Partneri

Partnerské mestá