Samospráva

Zákazka s nízkou hodnotou
28.7.2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre štúdiu a stavebné povolenie na realizáciu stavby "Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad"

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad"25.7.2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Komunitné centrum Podsadek"

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Komunitné centrum Podsadek“.

Partneri

Partnerské mestá