11.9.2019

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni - ZRUŠENÁ

DOPLNENIE súťažných podkladov

1. V bode 12 Výzvy na predloženie cenovej ponuky je opravený dátum lehoty na predloženie ponuky (predĺženie lehoty na predkladanie ponúk):
12. Lehota na predloženie ponuky: Dňa 25.09.2019; do 09,00 hod.

2. V bode 16 Výzvy na predloženie cenovej ponuky je opravený dátum lehoty na otváranie ponúk (z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie ponúk):
16. Otváranie ponúk: Dňa 25.09.2019; o 10,00 hod.

(pozri súbor "DOPLNENIE")

K stiahnutiu

Publikované: 11.9.2019 | Aktualizácia: 9.10.2019 | Zobrazené: 358

Partneri

Partnerské mestá