Zákazka s nízkou hodnotou
16.6.2020

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni - Opakované 2

Financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.19.5.2020

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni - Opakované- ZRUŠENÉ

Financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


27.4.2020

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni ZRUŠENÁ

Financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


31.3.2020

Rekonštrukcia futbalových šatní – Stará Ľubovňa – I. etapa

Realizované v rámci projektu "Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa", na základe schválenej záväznej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“


27.3.2020

Cyklodoprava