Predaj parkovacích lístkov

 

 1. Informačné centrum - Nám.sv.Mikuláša 21
 2. Čistiareň Nova - Levočská 25
 3. Nábytok Rarex - Garbiarska 25
 4. SL-ElektroMobile - Farbiarska 10
 5. Cestovná agentúra DJK - Popradská 6
 6. Pekáreň Marianna - Nám.gen.Štefánika č.3
 7. Elektro Alica - Budovateľská 16
 8. Ateliér kvetov Clivia - Budovateľská 41
 9. Potraviny pri nemocnici - Obrancov mieru 10
 10. Očná optika Maty - Levočská 8
 11. Novinový stánok - Reflex - Fazekašová - ul. Obchodná (pešia zóna)