Vybaviť parkovaciu kartu

 Pre podanie on-line žiadosti budete potrebovať:

  1. prihlasovacie meno (vo forme e-mailovej adresy) a heslo, ktoré si sami zvolíte prostredníctvom registrácie do systému,
  2. fotografiu alebo sken občianskeho preukazu v digitálnej forme,
  3. fotografiu alebo sken technického preukazu v digitálnej forme,
  4. v prípade, že vlastníkom vozidla je lízingová spoločnosť, aj lízingovú zmluvu v digitálnej podobe.
Po schválení žiadosti a zaplatení príslušného poplatku Vám potvrdenie o vydanej parkovacej karte príde na Vami zadanú e-mailovú adresu.
Nastavenia cookies