Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1600031731 29.10.2012 Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331330 - SNP 16, SĽ Východoslovenská distribučná, a.s .   59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600031729 29.10.2012 Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331328 -SNP 16, SĽ Východoslovenská distribučná, a.s .   59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600031737 29.10.2012 Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331341 - SNP 16, SĽ Východoslovenská distribučná, a.s .   59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600031728 29.10.2012 Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331324 - SNP 16, SĽ Východoslovenská distribučná, a.s .   59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 121002 29.10.2012 Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) Ing. arch. Martin Jaško   2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012266 29.10.2012 Fa za oblož. chleby na MsR - 8, MsZ - 33 konané v 09/12 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012267 29.10.2012 Fa za podanie stravy pri príležitosti mesiaca úcty k starším OV Jednoty dôchodcov s... Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   119,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012264 29.10.2012 Fa za pohostenie pri - čaša vína otvorení parku - revitalizácia Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012265 29.10.2012 Fa za služby pri príležitosti XXI. ĽJ - na základe Objednávky č. 2012180/2012 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012263 29.10.2012 Fa za stravovanie a ubytovanie na XXI. ĽJ - na základe Objednávky č. 2012182/2012 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   363,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012273 29.10.2012 Fa za podanú stravu pre účastníkov celosl. festivalu naša Vansovej Lomnička 2012 - na... Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012272 29.10.2012 Fa za občerstvenie pre KD pri príležitosti Mesiac úcty k starším 14.10.2012 - na základe... Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá F 20114 29.10.2012 Fa pre doménu STARALUBOVNA.SK - správy DNS záznamu domény 22.10.2012-21.10.2013 Netix Solutions, s. r. o.   31,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1284036 29.10.2012 Fa za dodanie tlačív na daň z nehnuteľností INPROST, spol. s r. o.   307,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012180 29.10.2012 Fa za podanie stravy počas XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28.-30.9.2012 pre pozvaných... Norbert Franka - EUROINF TATRY - Salaš u Franka   333,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0492012 29.10.2012 Fa za realizáciu prestavenia Polepetko v rusínskom jazyku o 11,00 h Divadlo Alexandra Duchnoviča   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0482012 29.10.2012 Fa za realizáciu predstavenia Polepetko v rusínskom jazyku o 9,30 h Divadlo Alexandra Duchnoviča   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 250/2012 20.10.2012 O odohraní divadelného predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 251/2012 20.10.2012 O odohraní divadelného predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 252/2012 20.10.2012 O odohraní divadelného predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984   500,00 EUR 
Nastavenia cookies