Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 285/2012 18.12.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností (pozemkov) MVDr. Magdaléna Bodnárová   10 920,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 286/2012 18.12.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti (pozemku) Miloš Tančín - Connect   9 594,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 287/2012 18.12.2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti MUDr. Michal Pješčák a MUDr. Lucia Pješčáková   1 220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 288/2012 18.12.2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť Patrícia Oravcová   850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 289/2012 18.12.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Komplexná obnova MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa". Ing. Tibor Petrík, a. p. u., architektonicko-urbanistická projekcia   6 180,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 290/2012 18.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na kostýmy pre tanečný súbor na vystúpenia pre občanov mesta a... NAJ, s. r. o., Mgr. Jozef Jendrichovský   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 291/2012 18.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu Vianočného koncertu s prezentáciou vianočného CD... OZ Goralov žijúcich na Spiši, PaedDr. Štefan Kollár   200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 292/2012 18.12.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na podporu talentovaných detí zo sociálne slabších... OZ AMOS, Mgr. Anton Karniš   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 256/2012 14.12.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena Gergely Matej a Gergelyová Alena    
Detail Zmluva Odberateľská 277/2012 14.12.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na účasť mužstiev MFK v slovenských súťažiach. MFK   22 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 262/2012 11.12.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Taťána Černá   6,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 263/2012 11.12.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa pozemku Taťána Černá   281,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 257/2012 4.12.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena Prešovský samosprávny kraj - Ľubovnianske múzeum-h    
Detail Zmluva Dodávateľská 254/2012 4.12.2012 Dohoda o zrušení predkupného práva viaznucého na nehnuteľnostiach Polomčák Ján a Polomčáková Daniela    
Detail Zmluva Dodávateľská 280/2012 30.11.2012 Zmluva o zabezpečení prevádzky mobilnej ľadovej plochy a príspevku Mesta vo verejnom záujme... Tenisový klub Stará Ľubovňa, s. r. o.   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 3 k zmluve 300/2008 29.11.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 300/2008 UKN s. r. o.    
Detail Zmluva Odberateľská 255/2012 29.11.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na občerstvenie členov JDS pri príležitosti osláv... Jednota dôchodcov Slovenska   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 266/2012 29.11.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu pre študentov a občanov mesta... Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 278/2012 27.11.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, Stará Ľubovňa PREMIER MANAŽMENT, s. r. o.   1 856,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.9 k zmluve 1318/1997 27.11.2012 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1318/1997 MARM-Šoltýs Milan   3 110,52 EUR 
Nastavenia cookies