Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 186 19.10.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie na...
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121020 17.10.2012 Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ Zenit, v. o. s.   288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2012070 17.10.2012 Fa za jarmočný guľáš dodaný dňa 28. 09. 2012 - na základe Objednávky č. 2012163/2012 Milan Rinkovský   570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 99452599 17.10.2012 Fa za predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2013 Poradca s. r. o.   54,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 12545 17.10.2012 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 09/2012 Slobyterm, s. r. o.   1 042,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012205 17.10.2012 Fa za dodávku čistiacich prostriedkov - MsÚ Tomáš Dinis   151,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121128298 17.10.2012 Fa - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného... Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201205372 17.10.2012 Fa za kožené konferenčné dosky A4 IMI Trade, s. r. o.   470,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1259784 17.10.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 Lindstrom, s. r. o.   22,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590262831 17.10.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   58,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 6552671491 17.10.2012 Fa - poistenie podnikateľov zapísaných v OR Kooperatíva poisťovňa, a. s.   1 662,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124095 17.10.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarmoku EKOS, s. r. o.   2 078,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124092 17.10.2012 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... EKOS, s. r. o.   24 556,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2012 17.10.2012 Fa za spracovanie Energetického certifikátu stavby: "16 b. j. D-4 + TV, sídl. Východ Stará... Ing. Tibor Petrík, a. p. u.   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5570009987 17.10.2012 Fa za služby STP APV za obdobie 11.2012 - 12.2012 a za služby STP APV za obdobie 01.2013 - 10.2013 IVES Košice   41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5912033131 17.10.2012 Fa za Zbierku zákonov SR, ročník 2013 - 1. preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r. o.   112,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 12010006 17.10.2012 Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS X-XII/2012 a databanky MESTO... Init s. r. o.   215,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 12100043 17.10.2012 Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 TIS Slovakia, s. r. o.   195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2012 17.10.2012 Fa za keramickú figúru "Lomnička" - na základe Objednávky č. 2012189/2012 Marta Vyrosteková   15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/2012 17.10.2012 Fa za vypracovanie dokumentácie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy... Ing. Viera Mamrillová   70,00 EUR 
Nastavenia cookies