Faktúra č. 2121128298

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: došlá
Číslo: 2121128298    
Predmet : Fa - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR - Ľubovniansky Jarmok (28. - 29. 09. 2012) 
Partner: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob
IČO:
Adresa: Rastislavova 3, Bratislava 2
Dátum vystavenia: 10.10.2012 
Dátum splatnosti: 25.10.2012 
Dátum zverejnenia: 17.10.2012 
Cena s DPH: 240,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies