Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13760 4.10.2012 Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 Limo ŠPES, s. r. o.   131,04 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120095 4.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.3 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   84 450,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012179/2012 4.10.2012 Objednávame si u Vás vykonanie revízie plynových kotlov kotolne objektu na Ul. Levočskej č. 3... Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plyn. zaria   187,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012180/2012 4.10.2012 Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame ubytovacie služby +... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012182/2012 4.10.2012 Pri príležitosti konania XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   363,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012183/2012 4.10.2012 Objednávame si u Vás dodanie a montáž el. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru č. 22,... Šiška Marián - EL- ZZ servis   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012184/2012 4.10.2012 Objednávame si u Vás vypracovanie bilancie skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej... Mamrillová Viera, Ing   70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012185/2012 4.10.2012 Objednávame si u Vás doplnenie osvetlenia MŠH SĽ. ELVEA, s. r. o.   10 387,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 120605 3.10.2012 Fa na základe servisných protokolov za poskytnuté kondenzátory, opravu DVR DISS, servisnú... KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o.   187,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590258480 3.10.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   61,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/04 2.10.2012 Fa za prevedenie OP, OS plyn. zariadenia kotolni na objekte Dom služieb Levočská ul., revíziu... Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky Plyn. za   187,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/2012 2.10.2012 Fa za znalecký posudok č. 56/2012 - ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel vyvlastnenia -... Ing. Jozef Arendáč   37,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 412116170 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   68,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 412116203 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   83,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 412116205 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   75,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 412116210 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   225,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117644 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   175,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117652 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   157,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117654 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   1 037,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117660 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   33,62 EUR 
Nastavenia cookies