Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12082012 10.9.2012 Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" ŠTRKOTREND, s. r. o.   77,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 132/2012 10.9.2012 Fa za náplecníky W.E.D.Slovakia, spol. s r. o.   57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120250 10.9.2012 Fa za prezentáciu mesta a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli... Peter Jurík - LISA   27,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123151 10.9.2012 Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac august 2012 EKOS, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0742147984 10.9.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   535,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8742147979 10.9.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   22,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 4742147980 10.9.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 412115005 10.9.2012 Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   71,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 412115039 10.9.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   374,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 028 10.9.2012 Fa za divadelné predstavenie "Zázračné kapsy" dňa 6. 9. 2012 v SĽ OZ Cililing   150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000155 10.9.2012 Fa za - náklady za august 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4, poplatok za výkon správy M:8, byt... Okresné stavebné bytové družstvo   18,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012154/2012 7.9.2012 Objednávame si u Vás losovací bubon so stajanom Slabej Peter   236,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012155/2012 7.9.2012 Objednávame si u Vás vykonanie prác v rozsahu nasledovne:
-výroba stĺpa verejného osvetlenia...
Verejnoprospešné služby, p. o.   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 175/2012 7.9.2012 Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu pod názvom Spomienky na slovensko-poľské... Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju   49 712,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2012 6.9.2012 Fa za vykonanie AD na stavbu "Prístavba a prestavba MŠH v SĽ počas realizácie stavby" ATELIÉR AUaI s. r. o.   4 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590250481 6.9.2012 Fa za pohonné hmoty TEMPO PLUS 95 SLOVNAFT, a. s.   122,34 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1202003878 6.9.2012 Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 49/2012 6.9.2012 Fa za znalecký posudok č. 49/2012 - pozemok parc. č. 451/11 diel č. 2, 4628/6 diel č. 3 k. ú.... Ing. Jozef Arendáč   42,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120072 6.9.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   68 389,23 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120073 6.9.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   8 460,00 EUR 
Nastavenia cookies