Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 31120339 27.8.2012 Fa za montáž vodovodnej prípojky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   277,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/08/07 27.8.2012 Fa za geodetické práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" a overenie GP Milan Heretik - geodet   1 754,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124265 27.8.2012 Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) Verejnoprospešné služby, p. o.   351,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201210 27.8.2012 Fa za potlač tričiek Vincent Kaleta - Proreks   117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/15 27.8.2012 Fa za opravu mestského rozhlasu Martin Vilina - RATESAT   473,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120062 27.8.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 Metrostav SK, a. s.   112 448,58 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120148 27.8.2012 Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) Slobyterm, s. r. o.   61,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/2012 27.8.2012 Fa za dovoz kameňa pieskovec v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v... Peter Fiľak - Zemné práce   1 160,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012158 27.8.2012 Fa za pretláčanie pod spevnenými plochami na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... Inštala Nová spol. s r. o.   1 050,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590248090 27.8.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   60,92 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 120348 27.8.2012 Fa za nákup PC COMCAS, s. r. o.   3 508,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 21120343 27.8.2012 Fa za montáž vodomera - Klub dôchodcov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   58,49 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 157/2012 27.8.2012 Zmluva o partnerstve - projekt: "Komunita na ceste k prosperite" Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre ud    
Detail Zmluva Odberateľská 197/2011 27.8.2012 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení ďalšieho pokračovania projektov ETP Slovensko v meste SĽ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj    
Detail Zmluva Dodávateľská 194/2012 27.8.2012 Zmluva o dielo - Modernizácia a rekonštrukcia MŠH, Stará Ľubovňa" ATELIÉR AUaI s. r. o.   4 620,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZoMRK/2012/120 24.8.2012 Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Faktúra došlá 3/2012 21.8.2012 Fa za kosenie trávy - Podsadek Martin Pompa   808,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1247450 21.8.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 Lindstrom, s. r. o.   22,21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012141/2012 21.8.2012 Objednávame si u Vás realizáciu prekládky regulátora tlaku plynu pre objekt bývalej VšZP -... GASCENTRUM s. r. o.   240,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012142/2012 21.8.2012 Objednávame si u Vás dodanie betonárskej siete 8/150/150-3x2 m3ks a 8/200/200-3x2 m 8 ks,... Repka Štefan, Ing. - Ferimex   305,40 EUR 
Nastavenia cookies