Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 011/12 13.8.2012 Fa za 100 ks CD "Rozprávka, čo si na nás ešte vymyslíš?" - na základe Obj.2012117/2012 Ľubovnianske múzeum - hrad   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012130/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás montáž elektrického napojenia klimatizačných jednotiek v objekte MsÚ,... Kulik Milan Ing. - PROM-EL   1 921,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012131/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás dotlač propagačného materiálu "Turistické zaujímavosti mesta" (SJ, PJ,... JES SK, s. r. o.   566,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012132/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... Inštala Nová spol. s r. o.    
Detail Objednávka vyšlá 2012133/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás autobusovú prepravu súboru Kalinka z Mosky, a to z Vyšných Ružbách do... B.P.V.bus, s. r. o.    
Detail Objednávka vyšlá 2012134/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... Verejnoprospešné služby, p. o.   350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012135/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... Fiľak Peter, zemné práce   1 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201061 13.8.2012 Fa za nákup toneru Versity, a. s.   117,62 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 123/2012 10.8.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Augustín Adamovič a Verona Adamovičová   54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8741157874 9.8.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   539,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 1121244 9.8.2012 Fa za betonársku sieť Ing. Štefan Repka - Ferimex   253,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 12117 9.8.2012 Fa za betónovú zmes C 20/25 Vlastimil Štupák - BETOS   633,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122934 9.8.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   11 172,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031212 9.8.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7174222737 9.8.2012 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Popradská 31, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   501,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7174222925 9.8.2012 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7174222871 9.8.2012 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1037728553 9.8.2012 Fa za hlasové a nehlasové služby Telefónica Slovakia, s. r. o.   41,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113687 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   98,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113693 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   53,90 EUR 
Nastavenia cookies