Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7457923792 2.8.2012 Fa za elektrinu - dodávku a distribúciu Východoslovenská energetika, a. s.   12 776,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7457923793 2.8.2012 Fa za elektrinu - dodávku a distribúciu Východoslovenská energetika, a. s.   2 956,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2012100 2.8.2012 Fa za nákup pečiatok Ing. Peter Kollár - IP COMP   37,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 12059 2.8.2012 Fa za dodávku a montáž klimatizácie - MsÚ MULTI-CLUB, spol. s r. o.   14 998,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012123 2.8.2012 Fa za nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis   462,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120062 2.8.2012 Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" PIENSTAV, a. s.   16 277,48 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120041 2.8.2012 Fa na základe objednávky č. 2012123/2012 za nákup pracovných odevov a obuvi ŠTELKA, spol. s r. o.   275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290003694 2.8.2012 Fa za nákup stravných lístkov VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 088,64 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 173/2012 2.8.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stavbu gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku... Gréckokatolícka cirkev   3 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120027 2.8.2012 Fa za opravu klimatizácie na os. automobile - na základe obj. 2012128/2012 Róbert Budzák   635,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 040/12 2.8.2012 Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac 08/2012 (tarifný plaf +... Domov pre seniorov SĽ   575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 041/12 2.8.2012 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 07/2012 Domov pre seniorov SĽ   2 223,16 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 179/2012 1.8.2012 Zmluva o dodávke tovaru - nákup počítačových zostáv a technických súčiastok na chod... COMCAS, s. r. o.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 110/2009 1.8.2012 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 110/2009 - priestory v objekte na Nám.... Spišská katolícka charita   1 728,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 178/2012 1.8.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ pre... Caritas Spiš, s. r. o.   936,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/2012 31.7.2012 Fa za notársky úkon. JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad   121,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7443110310 31.7.2012 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - Podsadek 31, SĽ - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   1 285,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7443110311 31.7.2012 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - preplatok - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   6,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012119/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... PIENSTAV, a. s.   10 814,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012120/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás naviac sady projektovej dokumentácie pre objekty VN, NN, trafostanice,... ARDEX A. I. D., s. r. o.   483,54 EUR 
Nastavenia cookies