Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012/22 30.7.2012 Fa za maliarske práce na kultúrnom dome v SĽ na základe Obj. č. 2012115/2012 Pavol Romaňák   394,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124243 30.7.2012 Fa za úpravu a doplnenie verejného osvetlenia v rámci zlepšenia dopravno-bezpečnostnej... Verejnoprospešné služby, p. o.   6 270,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/07/07 30.7.2012 Vy za vytýčenie a vyhotovenie GP, overenie GP a vyhotovenie sít náčrtu - plyn Lipová Milan Heretik - geodet   546,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171262223 30.7.2012 Fa - mes. popl. - Int. na doma Klasik + zľava Orange Slovensko, a. s.   16,99 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 102/2011 30.7.2012 Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 69841-2011 - úver na predfinancovanie NFP Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.   600 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171369503 30.7.2012 Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ Orange Slovensko, a. s.   16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171393359 30.7.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   17,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171367328 30.7.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   48,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171262098 30.7.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   108,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171297966 30.7.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171980326 30.7.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   25,03 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120063 30.7.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ... PIENSTAV, a. s.   43 328,14 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120293 30.7.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o.   298,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590242583 30.7.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   57,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/1.2/2012 24.7.2012 Rozhodnutie o zmene projektu č. 25/1.2/2012 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará... Ministerstvo životného prostredia SR    
Detail Objednávka vyšlá 2012116/2012 13.7.2012 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ Exo technologies spol. s r. o.   141,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012117/2012 13.7.2012 Objednávame si u Vás CD s pesničkami pod názvom "Rozprávka, čo si ešte za nás vymyslíš?" Ľubovnianske múzeum - hrad   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012118/2012 13.7.2012 Objednávame si u Vás vykonanie servisných prác na plynovej kotolni objektu č. 2 na Nám. sv.... Peter Barlík   166,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122716 13.7.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   30 884,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 412112309 13.7.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   414,13 EUR 
Nastavenia cookies