Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 412113694 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   61,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113696 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   34,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113706 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   82,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113728 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   7,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113735 9.8.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   4,90 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 187/2012 8.8.2012 Zmluva o zámene pozemkov Ján Jozefík a Terézia Jozefíková    
Detail Zmluva Odberateľská 109/2012 8.8.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov Jaroslav Jacko a Amália Jacková   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 84014757 6.8.2012 Fa za predplatné "PORADCA 2013" PORADCA, s. r. o.   28,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012132 6.8.2012 Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu - na základe objednávky 2012126/2012 Tomáš Dinis   138,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120064 6.8.2012 Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" PIENSTAV, a. s.   14 501,63 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120061 6.8.2012 Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" PIENSTAV, a. s.   4 903,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120074 6.8.2012 Fa za "Finančný spravodaj rok 2013" TIRNA, vydavateľské družstvo   39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122918 6.8.2012 Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac júl 2012 EKOS, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 285335 3.8.2012 Fa za pôdne laboratórium - Kompostáreň SĽ Merck spol. s r. o.   815,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120801 3.8.2012 Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností. Ing. arch. Radoslav Repka   600,00 EUR 
Detail Objednávka došlá 2012125/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás PC zostavy COMCAS, s. r. o.   3 508,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012126/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás dodanie stavebného materiálu a pracovných pomôcok podľa vlastného... Dinis Tomáš   137,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012127/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás reklamné predmety s logom mesta Stará Ľubovňa. iMi-Trade s. r. o.   2 720,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012128/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás vykonanie opravy klimatizácie - výmena kompresora a napínacej klapky -... Róbert Budzák   635,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012129/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás ocenenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 3696, budovy číslo... Ing. Ján Štupák   270,00 EUR 
Nastavenia cookies