Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 16.8.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o zámene pozemkov zo dňa 28. 06. 2012 Rímskokatolícka cirkev, farnosť SĽ    
Detail Objednávka vyšlá 2012136/2012 15.8.2012 Objednávka tovaru - v texte objednávky COMCAS, s. r. o.   869,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012137/2012 15.8.2012 Objednávame si u Vás dodanie betónovej zmesi C 20/25 8 m3. Miesto dodania - hájenka Vabec. Vlastimil Štupák - BETOS   633,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000136 15.8.2012 Fa za - náklady za júl 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 Okresné stavebné bytové družstvo   18,07 EUR 
Detail Faktúra došlá VF 2012154 15.8.2012 Fa za prepravu súboru Kalinka na trase Vyšné Ružbachy a späť dňa 9.8.2012 B.P.V.bus, s. r. o.   147,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120805 15.8.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ Zenit, v. o. s.   209,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4412283 15.8.2012 Fa za prekládku RTP na ul. Budovateľskej GASCENTRUM s. r. o.   240,64 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 190/2012 15.8.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Mgr. art. Rastislav Šoltýs a Mgr. Jana Štoltýsová   1,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 176/2012 15.8.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Obyvatelia domu na ulici Levočskej 56 v zast. JUDr   0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122964 14.8.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2012 EKOS, s. r. o.   265,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590244053 14.8.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   116,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 49/08/2012 14.8.2012 Fa za výrobu a montáž zadných stien unimobuniek v rómskej osade na ul. Továrenskej, osadenie... Jozef Vasiľ - DREVOMAT   1 215,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 14.8.2012 Fa za ušitie nohavíc Maslíková Elena   162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000616275 14.8.2012 Fa za poštové služby za obdobie júl 2012 Slovenská pošta, a. s.   882,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123014 14.8.2012 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac júl... EKOS, s. r. o.   25 219,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 412113763 13.8.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   443,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2741157863 13.8.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   22,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1741157864 13.8.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120068 13.8.2012 Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... PIENSTAV, a. s.   10 249,62 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2012139 13.8.2012 fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky Tomáš Dinis   217,16 EUR 
Nastavenia cookies