Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 21/2008 6.9.2012 Fa za vystúpenie skupiny Billy Barman na podujatí zo dňa 24. 08. 2012 v Starej Ľubovni Slovakia Concerts, s. r. o.   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123134 6.9.2012 Fa za dodanie reziva a postavenie prístrešku na štadióne EKOS, s. r. o.   1 185,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114852 6.9.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   51,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114859 6.9.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   4,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114877 6.9.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   112,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114883 6.9.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   44,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114884 6.9.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   73,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114886 6.9.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   26,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290004078 6.9.2012 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 792,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1208022 6.9.2012 Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 CORA GEO, s. r. o.   255,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 045/12 6.9.2012 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 08/2012 Domov pre seniorov SĽ   2 242,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 044/12 6.9.2012 Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac 09/2012 - tarifný plat a... Domov pre seniorov SĽ   575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120901 6.9.2012 Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností Ing. arch. Radoslav Repka   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7134310247 6.9.2012 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   832,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7134310113 6.9.2012 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31,SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   501,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/09/01 6.9.2012 Fa za vyhotovenie GP 34312498-083/2012 a overenie GP - Správa katastra - na základe Obj.... Milan Heretik - geodet   206,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012150/2012 6.9.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... SMIK, s. r. o.   239,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012151/2012 6.9.2012 Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na zriadenie "Rozšírenia... Petrilák Štefan ÚVK ZTI - PROJEKT   850,00 EUR 
Detail Objednávka došlá 2012152/2012 6.9.2012 Objednávame si u Vás dodanie opracovaného reziva a vykonanie dohodnutých prác pri oprave... EKOS, s. r. o.   1 185,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012153/2012 6.9.2012 Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na Kultúrne leto pod názvom Zázračné kapsy dňa... OZ Cililing   150,00 EUR 
Nastavenia cookies