Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12031429 6.9.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0109860577 6.9.2012 Fa za hlasové služby - mobily Orange Slovensko, a. s.   397,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012312729 6.9.2012 Fa za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "16 b.j. - D4+TV,... Technická inšpekcia, a. s.   48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120084 4.9.2012 Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s.   10 814,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12200429 4.9.2012 Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL   139,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 10 k zmluve č. 1021 31.8.2012 o nájme nebytových priestorov Firmentová Danka -MEDEA 34311092  2 904,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 198/2012 31.8.2012 Prenájom stavieb a pozemkov Súkromná stredná odborná škola 42088381  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 196/2012 31.8.2012 o nájme nebytových priestorov CA-Ľubovňa 34918779  540,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012148 28.8.2012 Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky Tomáš Dinis   400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 123201765 28.8.2012 Fa za rolované papierové utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201085 28.8.2012 Fa za nákup tonerov Versity, a. s.   3 417,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201084 28.8.2012 Fa za nákup tonera Versity, a. s.   269,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/08/08 28.8.2012 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - geodet   638,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012147/2012 28.8.2012 Objednávame si u Vás vypracovanie aktualizácie Znaleckého posudku č. 87/2011 na pozemok parc.... Ing. Jozef Arendáč   45,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012148/2012 28.8.2012 Objednávame si u vás CG ISS modul EF - licencia CORA GEO, s. r. o.   24,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012149/2012 28.8.2012 Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny BILLY BARMAN v termíne 25. 08. 2012 o 23.30 h... Slovakia Concerts, s. r. o.   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 3 k zmluve o dielo 28.8.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. SCH-2601/2010-MSL na zhotovenie stavby: "2x 16 b. j. - D4,... PIENSTAV, a. s.   914 753,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2012 28.8.2012 Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Pasternik Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.    
Detail Faktúra došlá 2012/08/06 27.8.2012 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - geodet   206,50 EUR 
Detail Faktúra došlá A1201132 27.8.2012 Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. Exo technologies spol. s r. o.   141,47 EUR 
Nastavenia cookies