Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012121/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a čistenie komínových telies vo... Kmeč Karol   116,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012122/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás vykonanie opráv 3 ks unimobuniek - výroba a montáž zadných stien na Ul.... DREVOMAT Jozef Vasiľ   1 215,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012123/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás, pracovné odevy - monterky, pracovnú obuv v pocte 6 ks. ŠTELKA, spol. s r. o.   275,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012124/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás prepravu členov klubu dôchodcov autobusom zo Starej Ľubovne cez Zakopané... Mačuga Ján    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 2124/2001 31.7.2012 Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2124/2001 - priestory na Nám. sv.... SOLAF, s. r. o., Štefan Leško   1 080,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 163/2004 31.7.2012 Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 163/2004 - Ľubovnianska knižnica Ľubovnianska knižnica   6 367,58 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 3 k zmluve 13/2011 31.7.2012 Dodatok 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2011 Žofia Jarabinská   5 898,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 368/2010 31.7.2012 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 368/2010 - ŠH Slobyterm, s. r. o.   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 12010003 30.7.2012 Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 Init s. r. o.   215,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2012 30.7.2012 Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť Mačuga Ján   149,73 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2120714 30.7.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ Zenit, v. o. s.   400,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120715 30.7.2012 Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ Zenit, v. o. s.   294,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/07/05 30.7.2012 Fa za vykonané geodetické práce na stavbe Supermarket Tesco SĽ Milan Heretik - geodet   1 328,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600027985 30.7.2012 Fa za pripojovací poplatok Východoslovenská distribučná, a. s.   59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590240021 30.7.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   60,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 31120275 30.7.2012 Fa za montáž výrezu na vodovodnom potrubí Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   1 758,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1241381 30.7.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 Lindstrom, s. r. o.   22,21 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120130 30.7.2012 Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... Slobyterm, s. r. o.   743,29 EUR 
Detail Faktúra došlá CEN/1896/2012 30.7.2012 Fa za potvrdenie identifikačného údaja ŠFRB Prima banka Slovensko, a. s.   6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/010 30.7.2012 Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky   166,90 EUR 
Nastavenia cookies