Zmluva č. Dodatok 2 k zmluve 102/2011

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Odberateľská
Číslo: Dodatok 2 k zmluve 102/2011    
Predmet : Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 69841-2011 - úver na predfinancovanie NFP 
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IČO:
Adresa: Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.7.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2012 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 600 000,00 EUR 
  Dodatok 2 k zmluve 102/2011, Veľkosť: 1.77 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies