Objednávka č. 2012155/2012

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: vyšlá
Číslo: 2012155/2012    
Predmet : Objednávame si u Vás vykonanie prác v rozsahu nasledovne:
-výroba stĺpa verejného osvetlenia - predĺženie s konzolou,
- privarenie stĺpového predĺženia na strešný nosník drevárky,
- preloženie NN kábla el. vedenia verejného osvetlenia a jeho predĺženie podľa potreby,
- demontáž a montáž osvetľovacieho zariadenia na novozriadený podporný bod.
 
Partner: Verejnoprospešné služby, p. o.
IČO:
Adresa: Levočská 21, Stará Ľubovňa
Dátum vystavenia: 4.9.2012 
Dátum zverejnenia: 7.9.2012 
Cena s DPH: 250,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies