Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 412118154 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   85,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118153 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   71,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118147 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   107,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118129 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   4,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118122 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   68,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123832 16.10.2012 Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac 09/2012. EKOS, s. r. o.   402,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 139014368 16.10.2012 Fa za toaletné kabíny na zaistenie akcie (Jarmok) TOI TOI and DIXI s. r. o.   919,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 40-12080 16.10.2012 Fa za produktívne práce žiakov v odbore kuchár, čašník, cukrár - bufet pre pozvaných... Stredná odborná škola   279,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2012 16.10.2012 Fa za účinkovanie DH dňa 28. 09. 2012 - otvorenie Ľubovnianskeho jarmoku, 29. 09. 2012 -... DH Ľubovnianka   350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3712 16.10.2012 Fa za dodávku a montáž el. mer. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru 22, 24 v SĽ - na... Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120110 16.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... PIENSTAV, a. s.   13 226,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 301012 16.10.2012 Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ CLEANING SERVICE, s. r. o.   17,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012181 16.10.2012 Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XXI. ĽJ - recepcia v priestoroch Provinčného - dňa... Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka   1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000627954 16.10.2012 Fa za poštové služby za obdobie september 2012 Slovenská pošta, a. s.   936,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121019 16.10.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ Zenit, v. o. s.   363,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 8743134651 15.10.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   531,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 5/2012 10.10.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 41/2011 PROSPECT, spol. s r. o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2012 9.10.2012 Zmluva o dielo č. 41/2011 - zhotovenie diela-stavby "Technické opatrenia pre protipovodňovú... PROSPECT, spol. s r. o.   280 610,52 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120414 9.10.2012 Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 COMCAS, s. r. o.   1 400,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123754 9.10.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta Stará Ľubovňa. EKOS, s. r. o.   6 267,50 EUR 
Nastavenia cookies