Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 9 k zmluve 2161/2001 27.11.2012 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov 2161/2001 Piváreň "ESTO"   4 947,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 264/2012 26.11.2012 Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 2226/4400/2012 - 16 b.j.-D4+TV,... Východoslovenská energetika, a. s.   127,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 261/2012 22.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - č. ZoP/2012/350 - 16 b.j.... Východoslovenská distribučná, a. s.   6 167,71 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 265/2012 14.11.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností ALEA INVEST, s. r. o.   117 321,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 268/2012 14.11.2012 Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Gréckokatolícka cirkev 42 088 542  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590266807 13.11.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   132,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/10/03 13.11.2012 Fa za geodetické práce a overenie GP - Správa katastra v súlade so zmluvou č. 507/2008 Čl. 2... Milan Heretik - Geodet   1 660,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012106 13.11.2012 Fa za servis automatických posuvných dverí na stavbe Mestská športová hala Stará Ľubovňa Mirabel, s. r. o.   815,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124331 13.11.2012 Fa za práce na mestskom rozhlase Verejnoprospešné služby   49,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124332 13.11.2012 Fa za práce plošinou - elektromontážne práce (úprava stožiara, demontáž a montáž V.O.) Verejnoprospešné služby   244,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012207/2012 13.11.2012 Objednávame si u Vás montáž vodovodného potrubia stavby "Obnova vodovodu Ulica továrenská v... Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.   1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012208/2012 13.11.2012 Objednávame si u Vás občerstvenie pre pozvaných zahraničných hostí dňa 30. 09. 2012 -... Reštaurácia u grófky Isabelly   220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012209/2012 13.11.2012 Objednávame si u Vás realizáciu výkupu pozemkov v dohodnutom rozsahu na Ul. Vansovej za cenu... Geodat Real, s. r. o.   2 256,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012210/2012 13.11.2012 Pri príležitosti slávnostného otvorenia parku na Nám. sv. Mikuláša - "Revitalizácia... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012211/2012 13.11.2012 Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" si u Vás objednávame stravu pre členov JD na... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   119,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 252/2011 13.11.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku František Furtkevič, Mária Pištejová-Šnajderová, E   4 116,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2012 13.11.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - podielu pozemku Beata Berkeczová, Peter Gáfrik   281,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 259/2012 12.11.2012 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - stavba "Stará Ľubovňa obnova vodovodu... Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 205/2012 12.11.2012 Porozumienie v sprawie realizacji projektu pt.: Transgraniczny system czynnej ochrony... Powiat Nowosadecki   58 623,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 204/2012 12.11.2012 Porozumienie w sprawie realizacji projektu pt.: Razem w Europie - turystyky bez granic Powiat Nowosadecki   58 520,00 EUR 
Nastavenia cookies