Zmluva č. Dodatok 2 k zmluve 198/2009

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dodatok 2 k zmluve 198/2009    
Predmet : Dodatok č. 2/DZ221101201460103 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Z2211012014601 - projekt "ZŠ Komenského" 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa: Bratislava
Dátum zverejnenia: 3.1.2013 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.12.2012 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Dodatok 2 k zmluve 198/2009, Veľkosť: 3 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies