Finančno-ekonomická komisia

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: PaedDr. Klaudia Satkeová
b) členovia - poslanci: Mgr. Michal Filičko, Ján Nemergut
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Mgr. Mikuláš Čandík, PhD., JUDr. Milan Knapík, Mgr. Ondrej Pristáč, Ing. Daniel Vorobeľ, Mgr. Ingrid Zimová, Ing. Miroslav Srnka

Dátum Zápisnica
09.12.2022 Zápisnica - Zmena VZN č.41
15.02.2023 Zápisnica - Úver Environmentálny fond
04.04.2023 Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa za rok 2022
31.05.2023 Zápisnica - Zmena č. 1 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023
30.08.2023 Zápisnica - Kontrola plnenia PR Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2023
11.10.2023 Zápisnica - Zmena VZN č. 41 a kontokorentný úver
22.11.2023

Zápisnica - PR 2024, 2025, 2026 a Zmena č. 2 PR 2023

09.04.2024

Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa za rok 2023

 

K stiahnutiu

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: PaedDr. Klaudia Satkeová
b) členovia - poslanci: Mgr. Filip Lampart
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Mgr. Mikuláš Čandík, PhD., Ing. Pavol Gurega, JUDr. Milan Knapík, Mgr. Ondrej Pristáč, Mgr. Ingrid Zimová, Ing. Miroslav Srnka

 

Dátum Zápisnica
26.03.2019  Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa za rok 2018 Mesto Stará Ľubovňa
11.04.2019  Zápisnica - Návrh na prijatie investičného úveru v roku 2019
29.05.2019  Zápisnica - Zmena č.1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2019
26.08.2019

 Zápisnica - Kontrola plnenia PR k 30.06.2019 a VZN č. 41

 

13.11.2019  Zápisnica - Návrh PR 2020, 2021, 2022 a Zmena č. 2 PR 2019
21.04.2020  Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa 2019
27.05.2020  Zápisnica - Zmena č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2020
31.08.2020  Zápisnica - Kontrola plnenia PR k 30.06.2020
25.11.2020  Zápisnica - PR 2021, 2022, 2023 a zmena PR č. 2 2020
30.03.2021  Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa za rok 2020
26.05.2021  Zápisnica - Zmena č.1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021
30.08.2021  Zápisnica - Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2021
18.11.2021  Zápisnica - Návrh PR 2022, 2023, 2024 a Zmena č. 2 PR 2021
29.03.2022  Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa za rok 2021 Mesto Stará Ľubovňa
25.05.2022  Zápisnica - Zmena č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022
06.09.2022  Zápisnica - Kontrola plnenia PR Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2022
05.10.2022  Zápisnica - PR 2023, 2024, 2025 a prijatie kontokorentného úveru

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies