Samospráva

Finančno-ekonomická komisia

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: PaedDr. Klaudia Satkeová
b) členovia - poslanci: Mgr. Filip Lampart
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Mgr. Mikuláš Čandík, PhD., Ing. Pavol Gurega, JUDr. Milan Knapík, Mgr. Ondrej Pristáč, Mgr. Ingrid Zimová, Ing. Miroslav Srnka

Dátum Zápisnica
26.03.2019  Zápisnica - Záverečný účet a výročná správa za rok 2018 Mesto Stará Ľubovňa
11.04.2019  Zápisnica - Návrh na prijatie investičného úveru v roku 2019
29.05.2019  Zápisnica - Zmena č.1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2019
26.08.2019

 Zápisnica - Kontrola plnenia PR k 30.06.2019 a VZN č. 41

 

13.11.2019  Zápisnica - Návrh PR 2020, 2021, 2022 a Zmena č. 2 PR 2019

 

K stiahnutiu

Publikované: 1.2.2015 | Aktualizácia: 13.11.2019

Partneri

Partnerské mestá