Samospráva

Finančno-ekonomická komisia

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: PaedDr. Klaudia Satkeová
b) členovia - poslanci: Mgr. Filip Lampart
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Mgr. Mikuláš Čandík, PhD., Ing. Pavol Gurega, JUDr. Milan Knapík, Mgr. Ondrej Pristáč, Mgr. Ingrid Zimová, Ing. Miroslav Srnka

Dátum Zápisnica
26.03.2019  Zápisnica - záverečný účet a výročná správa za rok 2018 Mesto Stará Ľubovňa
11.04.2019  Zápisnica - návrh na prijatie investičného úveru v roku 2019
29.05.2019  Zápisnica - Zmena č.1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2019

 

K stiahnutiu

Publikované: 1.2.2015 | Aktualizácia: 29.5.2019

Partneri

Partnerské mestá