Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: Mgr. Rudolf Žiak
b) členovia - poslanci: Mgr. Pavol Mišenko, MUDr. František Orlovský, Ing. Peter Sokol
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. Vladimír Gladiš, Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Ing. Jaroslav Pištej, Ing. Anna Hrebíková

K stiahnutiu

 

Dátum Zápisnica
19.02.2019 Zápisnica z komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
16.04.2019 Zápisnica z komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
12.06.2019 Zápisnica z komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

 

volebné obdobie 2014 - 2018

a) predseda: MUDr. František Orlovský
b) členovia - poslanci: Mgr. Rudolf Žiak
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. Michal Drobňák, Ing. Jozef Pisarčík, Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Michal Sivuľka, Ing. Jana Smreková

K stiahnutiu