Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda - MUDr. František Orlovský

b) členovia - poslanci: Mgr. Pavol Mišenko, Ing. Marián Saloň, PhD.

c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. Vladimír Gladiš, Tomáš Harčarík,

     Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Radoslav Štefančík, Mgr. Rudolf Žiak, Ing. Anna Hrebíková


  Zápisnice z rokovania komisie V, RR a ŽP r. 2022, 2023

 

 Dátum  Zápisnica
06.12.2022  zápisnica

08.02.2023

 zápisnica

13.04.2023

 zápisnica

13.06.2023

zápisnica

05.09.2023

zápisnica

10.10.2023

zápisnica

07.12.2023

zápisnica

07.02.2024

zápisnica

02.05.2024

zápisnica

 

K stiahnutiu

Volebné obdobie 2018 - 2022

  a) predseda - Mgr. Rudolf Žiak
  b) členovia - poslanci: Mgr. Pavol Mišenko, MUDr. František Orlovský, Ing. Peter Sokol
  c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb - Ing. Vladimír Gladiš, Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Ing. Jaroslav Pištej, Ing. Anna Hrebíková

Zápisnice z rokovania komisie V, RR a ŽP r. 2022
Dátum Zápisnica
08.02.2022 zápisnica
13.04.2022  zápisnica
12.09.2022 zápisnica
12.10.2022 zápisnica

 

Zápisnice z rokovania komisie V, RR a ŽP r. 2021
Dátum Zápisnica
15.04.2021 zápisnica
02.09.2021 zápisnica
05.10.2021 zápisnica
01.12.2021 zápisnica
Zápisnice z rokovania komisie V, RR a ŽP r. 2019
Dátum Zápisnica
19.02.2019 zápisnica
16.04.2019 zápisnica
12.06.2019 zápisnica
22.10.2019 zápisnica
03.12.2019 zápisnica

 

K stiahnutiu

Zápisnice z rokovania komisie V, RR a ŽP r. 2020
Dátum Zápisnica
11.02.2020 zápisnica
10.06.2020 zápisnica
02.09.2020 zápisnica
14.10.2020 zápisnica
24.11.2020 zápisnica

Volebné obdobie 2014 - 2018

a) predseda - MUDr. František Orlovský
b) členovia - poslanci: Mgr. Rudolf Žiak
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. Michal Drobňák, Ing. Jozef Pisarčík, Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Michal Sivuľka, Ing. Jana Smreková

K stiahnutiu

Nastavenia cookies