Komisia sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: Mgr. Peter Hrebik
b) členovia - poslanci: MUDr. Marta Benková, PhDr. Soňa Gaborčáková, MUDr. Nadežda Suchá, Mgr. Ján Tomus
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD., Mgr. Ľudmila Smreková, Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Mária Raššová

K stiahnutiu

 

Dátum Zápisnica
14.02.2019 Zapisnica 1-2019
15.04.2019 Zapisnica 2-2019
 14.08.2019 Zapisnica 3-2019
 16.10.2019 Zapisnica 4-2019
4.12.2019 Zapisnica 5-2019
29.1.2020 Zapisnica 1-2020
19.2.2020 Zapisnica 2-2020
27.3.2020 Zapisnica 3-2020
21.4.2020 Zapisnica 4-2020
19.5.2020 Zapisnica 5-2020
24.6.2020 Zapisnica 6-2020
 23.9.2020 Zapisnica 7-2020
12.11.2020 Zápisnica-8-2020
24.11.2020 Zápisnica-9-2020

 

 

K stiahnutiu

K stiahnutiu