Komisia sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: Mgr. Peter Hrebik
b) členovia - poslanci: MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda Suchá 
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: PhDr. Lýdia Hricíková, Mgr. Dávid Korčkovský, Magdaléna Konkoľová, Mgr. Adriana Landorová, PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Ján Tomus, MUDr. Martina Turčániová, Mgr. Mária Raššová

K stiahnutiu

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2022 - 2026

 

Dátum Zápisnica
08.12.2022 Zápisnica 1-2022
12.01.2023  Zápisnica 2-2023
02.02.2023   Zápisnica 3-2023 
10.05.2023 Zápisnica 4-2023 
26.05.2023 Zápisnica 5-2023
06.06.2023 Zápisnica 6-2023
08.06.2023 Zápisnica 7-2023
28.06.2023 Zápisnica 8-2023
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2018 - 2022

 

Dátum Zápisnica
14.02.2019  Zapisnica 1-2019
15.04.2019  Zapisnica 2-2019
14.08.2019  Zapisnica 3-2019
16.10.2019  Zapisnica 4-2019
04.12.2019  Zapisnica 5-2019
29.01.2020  Zapisnica 1-2020
19.02.2020  Zapisnica 2-2020
27.03.2020  Zapisnica 3-2020
21.04.2020  Zapisnica 4-2020
19.05.2020  Zapisnica 5-2020
24.06.2020  Zapisnica 6-2020
23.09.2020  Zapisnica 7-2020
12.11.2020  Zápisnica-8-2020
24.11.2020  Zápisnica-9-2020
02.02.2021  zápisnica-1-2021
10.02.2021  zapisnica-2-2021
30.03.2021  zapisnica-3-2021
30.06.2021  zapisnica-4-2021
10.11.2021  zapisnica-5-2021
02.02.2022  zapisnica-1-2022
06.04.2022  zapisnica-2-2022
16.06.2022 zapisnica-3-2022
27.07.2022 zapisnica-4-2022
20.09.2022 zapisnica-5-2022

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies