Komisia na ochranu verejného záujmu

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: MUDr. Peter Bizovský, MPH
b) členovia - poslanci: Mgr. Filip Lampart, PhD., Patrik Nemergut, JUDr. Rastislav Stašák

Náplň práce komisie:

  • je zriadená v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

  • prijíma a kontroluje úplnosť doručených  „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ poslancov mestského zastupiteľstva v zmysle čl. 7 a dodržiavanie ďalších príslušných ustanovení predmetného zákona.

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2022 - 2026:

ROK 2023 ROK 2024 ROK 2025 ROK 2026
 23.01.2023      
       

 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2018 - 2022:

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022
 zápisnica-01-04  zápisnica-11-05  zápisnica-17-05   zápisnica-07-07
 zápisnica-02-07      

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov:

POSLANEC  ZA ROK 2019   ZA ROK 2020   ZA ROK 2021  PO UKONČENÍ
Benková Marta, MUDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Bizovský Peter, MUDr., MPH oznámenie oznámenie oznámenie  
Boďo Patrik, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Gaborčáková Soňa, PhDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Hrebik Peter, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Jeleň Pavel oznámenie oznámenie oznámenie  
Lampart Filip, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Mikulík Dalibor, PhDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Mišenko Pavol, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Oláhová Edita, PhDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Orlovský František, MUDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Petrilák Michal oznámenie oznámenie oznámenie  
Satkeová Klaudia, PaedDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Sokol Peter, Ing. oznámenie oznámenie oznámenie  
Stašák Rastislav, JUDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Suchá Nadežda, MUDr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Šipoš Michal, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Tomus Ján, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  
Žiak Rudolf, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie  

 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2014 - 2018:

K stiahnutiu

Nastavenia cookies