Komisia na ochranu verejného záujmu

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: MUDr. Peter Bizovský, MPH
b) členovia - poslanci: Mgr. Filip Lampart, PhD., Patrik Nemergut, JUDr. Rastislav Stašák

Náplň práce komisie:

  • je zriadená v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

  • prijíma a kontroluje úplnosť doručených  „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ poslancov mestského zastupiteľstva v zmysle čl. 7 a dodržiavanie ďalších príslušných ustanovení predmetného zákona.

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2022 - 2026:

ROK 2023 ROK 2024 ROK 2025 ROK 2026
 23.01.2023 06.05.2024    
25.05.2023      
11.10.2023      

 

K stiahnutiu

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov vo volebnom období 2022 - 2026:

POSLANEC / ZA ROK  2021   2022   2023  2024 2025 2026
Benková Marta, MUDr. x x        
Bizovský Peter, MUDr., MPH x x        
Boďo Patrik, Mgr. x x        
Filičko Michal, Mgr. tu* tu        
Gurega Pavol, Ing. tu* tu        
Hrebik Peter, Mgr. x x        
Lampart Filip, Mgr. x x        
Mikulík Dalibor, PhDr. x x        
Mišenko Pavol, Mgr. x x        
Nemergut Ján tu* tu        
Nemergut Patrik tu* tu        
Oláhová Edita, PhDr. x x        
Orlovský František, MUDr. x x        
Pavlík Jaroslav x tu*        
Saloň Marián, Ing., PhD. tu* tu        
Satkeová Klaudia, PaedDr. x x        
Stašák Rastislav, JUDr. x x        
Suchá Nadežda, MUDr. x x        
Vrábeľ Miroslav tu* tu        
Gaborčáková Soňa, PhDr.
x x        

Poznámky:

PhDr. Gaborčáková - poslankyňa do 14.05.2023, p. Pavlík - poslanec od 15.05.2023

* pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie

 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2018 - 2022:

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022
 zápisnica-01-04  zápisnica-11-05  zápisnica-17-05   zápisnica-07-07
 zápisnica-02-07      

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov vo volebnom období 2018 - 2022:

POSLANEC / ZA ROK  2019   2020   2021  2022
Benková Marta, MUDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Bizovský Peter, MUDr., MPH oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Boďo Patrik, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Gaborčáková Soňa, PhDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Hrebik Peter, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Jeleň Pavel oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Lampart Filip, Mgr., PhD. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Mikulík Dalibor, PhDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Mišenko Pavol, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Oláhová Edita, PhDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Orlovský František, MUDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Petrilák Michal oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Satkeová Klaudia, PaedDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Sokol Peter, Ing. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Stašák Rastislav, JUDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Suchá Nadežda, MUDr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Šipoš Michal, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Tomus Ján, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie
Žiak Rudolf, Mgr. oznámenie oznámenie oznámenie oznámenie

 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2014 - 2018:

K stiahnutiu

Nastavenia cookies