Samospráva

Komisia športu a mládeže

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: Mgr. Patrik Boďo
b) členovia - poslanci: Pavel Jeleň, JUDr. Rastislav Stašák
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak

volebné obdobie 2014 - 2018

a) predseda: Ing. Pavol Gurega
b) členovia - poslanci: Patrik Boďo, Ing. Peter Sokol
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Miroslav Furtkevič, Jozef Krajger, Mgr. Štefan Matoľák, Mgr. Roman Petriľak, PaedDr. František Solár, František Vorobeľ, PaedDr. Štefan Joštiak

K stiahnutiu

Publikované: 1.2.2015 | Aktualizácia: 13.2.2019

Partneri

Partnerské mestá