Samospráva

Komisia športu a mládeže

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: Mgr. Patrik Boďo
b) členovia - poslanci: Pavel Jeleň, JUDr. Rastislav Stašák
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak

 

Dátum Zápisnica
 12. 02. 2019  Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže
 20. 02. 2019

 Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže

 20. 03. 2019  Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže
 24. 06. 2019  Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže
 15. 07. 2019  Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže
 02. 09. 2019  Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže
 16. 09. 2019  Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže

 14. 10. 2019

 Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže

 

 

volebné obdobie 2014 - 2018

a) predseda: Ing. Pavol Gurega
b) členovia - poslanci: Patrik Boďo, Ing. Peter Sokol
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Miroslav Furtkevič, Jozef Krajger, Mgr. Štefan Matoľák, Mgr. Roman Petriľak, PaedDr. František Solár, František Vorobeľ, PaedDr. Štefan Joštiak

K stiahnutiu

Publikované: 1.2.2015 | Aktualizácia: 17.10.2019

Partneri

Partnerské mestá