Komisia športu a mládeže

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: Mgr. Patrik Boďo
b) členovia - poslanci: Ing. Pavol Gurega, Patrik Nemergut, Jaroslav Pavlík
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Michal Alexík, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, Roman Šipoš, Ing. Aleš Solár 

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: Mgr. Patrik Boďo
b) členovia - poslanci: Pavel Jeleň, JUDr. Rastislav Stašák
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak

Nastavenia cookies