Volebné obdobie 2014 - 2018

a) predseda: Ing. Pavol Gurega
b) členovia - poslanci: Patrik Boďo, Ing. Peter Sokol
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Miroslav Furtkevič, Jozef Krajger, Mgr. Štefan Matoľák, Mgr. Roman Petriľak, PaedDr. František Solár, František Vorobeľ, PaedDr. Štefan Joštiak

K stiahnutiu

Nastavenia cookies